กลับ

การใช้ ซ และ ทรตัว ทร ที่ออกเสียงเป็น มีใช้อยู่ประมาณ ๑๗ คำ  ดังนี้


ทรวดทรงทราบทรามทรายทรุดโทรมหมายนกอินทรี
มัทรี อินทรีย์มีเทริด นนทรี พุทราเพรา
ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัดโทมนัสฉะเชิงเทรา
ตัว ทร เหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียง