กลับ
คำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคำ หรือ กลุ่มคำที่อยู่หลังคำบุพบทนั้น เพื่อบอกสถานที่ เวลา แสดงอาการ หรือแสดงความเป็นเจ้าของ ตัวอย่าง


คำบุพบทบอกสถานที่    
   
คนในเมืองเรือใต้น้ำดาวบนฟ้า
คำ ใน ใต้ และ บน เป็นคำบุพบทบอกสถานที่


คำบุพบทบอกเวลา


เขาทำงานจนเที่ยงคืนฉันรีบมาโดยเร็ว
คำ จน และ โดย เป็นคำบุพบทบอกเวลา


คำบุพบทแสดงอาการ

หนังสือสำหรับอ่านเราเดินไปตามถนนพี่คุยกับน้องดขาร้องต่อศาล
คำ สำหรับ ตาม คุย และ ต่อ เป็นคำบุพบทแสดงอาการ


คำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของ

ปากกาของฉันอาหารสำหรับเธอนี่คือรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับประเภทสารเคมี
คำ ของ สำหรับ และ สำหรับ เป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของ


กลับ